+386 (0)5 30 70 100       info@hisoftplus.si
Oddaljena pomoč      Kontakt       Povpraševanje       Moj Hisoft            

Programska oprema za VINSKO KLET

Program za vodenje vinske kleti. Vodenje zaloge odprtega vina po sortah in posodah in letnikih, zaloge po serijah polnitve in sortah, sporočanje prodaje na carino.

Program za vinsko klet omogoča:

 • Popolnoma prilagojen potrebam vodenja vinske kleti.
 • Samodejno odpiranje šifer za vsako sorto in letnik, za odprto vino.
 • Samodejno odpiranje šifer za vsako sorto in letnik in serijo, za stekleničeno vino.
 • Pregled ODPRTEGA vina po SORTAH.
 • Pregled ODPRTEGA vina po POSODAH.
 • Pregled STEKLENIČENEGA vina po sortah.
 • Pregled STEKLENIČENEGA vina po serijah.
 • Pregled prodaje vina za javljanje na CARINO.
 • Enak program za delo preko spleta.

Pogosta vprašanja:

Prejem odprtega vina (trgatev):

Kako se lotim dela v programu za VINSKO KLET?

Šifrant trenutne zaloge in zalogo vam vnesemo mi. Tako da lahko kar začnete z delom.

Kaj pa ko pride nova trgatev, kako je z odpiranjem šifer?

Za vsako novo trgatev vam program pomaga odpreti novo šifro vina, vi spremenite samo letnik.

Kaj pa cena artikla, davčna stopnja, kje to določim?

Davčna stopnja je vpisana pri šifri enkrat za vselej. Pri vpisovanuju zaloge artikla (steklenice) določite prodajno ceno. Poudaril bi, da lahko za posameznega kupca določite dogovorjeno ceno.

Poslovanje s podjetji:

Imam nekaj računov za podjetja, ki plačajo z virmanom?

To ni problem, izdate mu negotovinski račun. Lahko pošljete tudi predračun po e-pošti direktno iz programa.
Lahko tudi izdajate dobavnice in za določeno obdobje izberete dobavnice na negotovinski račun.

Ali lahko vidim račun, preden ga izpišem?

Vsak izpis preden gre na papir, se prikaže na ekranu, v enaki obliki kot bo potem natisnjen na papirju. Tako, da preprečimo nepotrebno tiskanje.

Če podjetja ne poznam zahtevam plačilo! Kaj pa tedaj?

Če vam plača na blagajni, ga samo popišete pri izdaji blagajniškega računa. Program vam samodejno izpiše blagajniški račun z vsemi elementi za poslovanje med podjetji.

Pregledi, zaloga odprto vino, zaloga steklenic:

Kako sledim dogajanju v vinski kleti?

Pregledi so posbej prirejeni za preglednost vpogleda v vodenje vinske kleti.

Kaj pa grafična analiza poslovanja?

Vsak pregled je možno prenesti v EXCEL ter ga tam poljubno grafično obdelati. Program ima na voljo tudi kar nekaj grafičnih prikazov glede prodaje v tekočem letu in pa primerjavo med leti. Vsak grafični prikaz iz program lahko prenesemo v Word ali Excel dokument.

Kaj pa vnašanje podatkov od doma, saj veste zaradi prostora?

Za delo preko spleta uporabljate enak program, kot če bi bili v vinski kleti.

Zakonodaja:

Programska oprema vsebuje Davčno blagajno veljavno z 02.01.2016.

Galerija slik:

Pregledi narejeni posebej za vinsko klet.

Naslovi slik so navodilo

01_Vinska_klet_ODPRTO_po_sortah.jpg 02_Vinska_klet_ODPRTO_po_posodah.jpg 03_Vinska_klet_STEKLENICENO_po_sortah.jpg 04_Vinska_klet_STEKLENICENO_po_serijah.jpg

Mnenja naših strank

Iskalnik

Zadnje e-novice

Prodaja na daljavo - spremembe 1.7.2021

S 1. julijem 2021 se spreminja način izdaje računov za končne potrošnike v državah evropske unije. Če podjetje preseže letni prag 10.000 EUR t.im. prodaje na daljavo, je potrebno po novem registrirati za VEM-OSS sistem. DDV se potem obračunava po stopnjah veljavnih v posameznih državah članicah. DDV po posameznih državah se odda in plača po novih obrazcih VEM-OSS preko edavkov.

https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/e_trgovanje/

https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12047/Posebne_ureditve_VEM_OSS_-_neunijska_unijska_in_uvozna_ureditev

https://www.youtube.com/watch?v=Ud3om4iCLwo

 

Višje dnevnice za tujino

V Uradnem listu RS, št. 76/2019, z dne 13.12.2019, je bila objavljena nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Veljati bo pričela 1. januarja 2020.

Nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (v nadaljevanju: uredba) bo, tako kot sedaj veljavna Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12), urejala povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti.
Ker pa se na določbe te uredbe sklicujejo nekatere kolektivne pogodbe dejavnosti oziroma akti delodajalcev v zasebnem sektorju, morajo biti na spremembe pozorni tudi delodajalci v zasebnem sektorju.

Spremembe uredbe so naslednje:

 • zneski dnevnic, ki so določeni za posamezne države in nekatera mesta, se bodo postopno vrnili na raven pred uveljavitvijo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 51/12), s katero je Vlada Republike Slovenije z namenom zmanjšanja izdatkov proračunov znižala zneske dnevnic po posameznih državah in nekaterih mestih; pri tem bo dvig zneskov dnevnic na raven pred uveljavitvijo novele uredbe iz leta 2012 postopen:
  • od 1.1.2020 do 31.12.2020 bodo veljali zneski dnevnic iz 21. člena uredbe,
  • od 1. 1. 2021 dalje pa bodo veljali zneski iz Priloge k uredbi;
 • ponovno se določa dnevnica za službeno potovanje v tujino, če to traja nad 6 do 8 ur (v višini 25 %);
 • spreminjajo se določbe o povrnitvi stroškov za plačilo zdravstvenih storitev;
 • sprememba vsebuje tudi nekatere manjše spremembe oziroma popravke.

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12).

Napadi kriptovirusov

V zadnjem času so kar pogosti napadi s kriptovirusi. Te viruse verjetno sprožimo s klikom na okužene emaile. Problem teh virusov je, da so vedno bolj sposobni in zakriptirajo vaše podatke in dokumente tudi na varnostnih diskih, če imate te stalno povezane v mrežo in mapirane ( kot ostale diske z neko črko, npr E: ) na vašem računalniku. Edina rešitev je ta da imate vaše arhive nedostopne za virus v vašem operacijskem sistemu. Ena varianta je, da arhivske enote po kopiranju odklopite od računalnikov (npr. odstranite USB ključek ali odklopite zunanji disk). Druga rešitev je da podatke arhivirate v nekem varnem oblaku (Google drive, One drive, Dropbox,...). Tretja rešitev je sposoben antivirusni program (npr.Panda 360,...). 

Lyoness Cashback

Od 01.03.18 dalje lahko HiSoft blagajna pošilja podatke o nakupu direkt v Lyoness Cashback sistem.

Modul za vključevanje v Lyoness Cashback sistem je na voljo.