+386 (0)5 30 70 100       info@hisoftplus.si
Oddaljena pomoč      Kontakt       Povpraševanje       Moj Hisoft            

Dvostavno knjigovodstvo

Glavna knjiga s saldakonti, temeljnice, davčne knjige, DDV, kontokartice, bilance, e-pobot
...

Postanite SODOBNO knjigovodstvo že danes: Ste računovodski servis?

 • Knjižite lahko kjerkoli. Program je vedno popolnoma enak.
 • Če ste servis, imajo lahko vaše stranke vpogled v svoje knjigovodstvo kadarkoli (preko aplikacije ali spleta).
 • Vse sodobne povezave: banka, e-Davki, Ajpes, Inetis, eIzvršbe... povezljive samo na klik.
 • Program spretno omogoča uporabo tipkovnice in miške, da ste enostavno najhitrejši.
 

ePoslovanje: VEČPLASTNO RAČUNOVODSTVO

Program omogoča izmenjavo dokumentov med stranko in računovodskim servisom. Stranka lahko sama vlaga skenirane ali pripravljene PDF dokumente, ki jih računovodski  servis takoj vidi v sistemu.

 

Kompatibilno z:                  

(možen je prenos izdanih računov in inkasa iz teh zunanjih programov in tudi raznih drugih)

Program za dvostavno knjigovodstvo omogoča:

 • Glavna knjiga po principu temeljnic.
 • Ločena DDV knjiga prejetih in izdanih računov z samodejnim knjiženjem v glavno knjigo.
 • Priložen osnovni kontni plan za d.o.o., s.p. ali kmetijo.
 • Izčrpen izpis kontokartic.
 • Kompleksen obračun DDV-ja, XML datoteka, avtomatska oddaja.
 • DDV tudi po plačani realizaciji.
 • Poročilo RP-O za izdane račune v EU, poročilo 76.člen,enostaven vnos popravkov(segment B).
 • Evidenca PR in IR po vzorcu revije IKS.
 • Hitra priprava plačilnih nalogov iz knjige prejetih računov (sepa xml).
 • Bilance (stanja, uspeha, za Ajpes, za FURS, lastne), grafi, ...
 • Skeniranje in pripenjanje prejetih in izdanih računov ter ostalih dokumentov.
 • Uvoz izdanih računov v davčno in glavno knjigo iz fakturiranja (Hisoft, Vasco,Opal,Datalab,...XML).
 • E-pobot XML datoteka za Ajpes, uvoz rezultatov preko XML datoteke.
 • E-izvršbe - XML datoteka za portal sodišča.NOVO!
 • Integrirani saldakonti v glavni knjigi.
 • Odprte postavke, opomini (tudi po e-mailu), izračun zamudnih obresti.
 • Uvoz izpiskov SEPA XML, Enostavno knjiženje izpiskov in zapiranje postavk.
 • Prehod v novo leto, izdelava otvoritvene temeljnice, zapiranje kontov.
 • Baza Microsoft SQL Server.
 • Možnost enostavnega oddaljenega dostopa.
 • Lasten oblak (pogoj je statičen IP naslov).

Kako prihranite čas z našim programom?

Omogočene so vam naslednje avtomatizacije:
 • Elektronski plačilni promet:  izdelava predpisane datoteke SEPA XML za prenos virmanov SLO in EU na banke.
 • Hitro knjiženje bančnih izpiskov preko SEPA XML.
 • Hitra priprava šifranta strank preko SEPA izpiskov in Ajpes brez ročnega tipkanja - knjiženje LAST MINUTE
 • Avtomatsko generiranje vknjižb v glavni knjigi in plačilnega naloga ob poknjižbi dokumenta v davčno knjigo PR.
 • Funkcija "SITO" pokaže kako posamezna vknjižba vpliva na obračun DDV-ja.
 • Avtomatsko prevrednotenje deviz.
 • Avtomatsko zapiranje saldakontov.
 • Kompenzacije.
 • Avtomatsko vnašanje tečajnih list z spleta.
 • Prenos prejetih/izdanih računov/inkasa iz Hisoft TDE, FA, TP, GP, VASCO XML, OPAL XML, ...
 • Prenos iz plač Hisoft/SAOP.
 • Hiter vpogled v glavno knjigo (drevesna struktura).
 • Enostavno popravljanje vknjižb oz. temeljnic
 • Če ste knjigovodski servis, lahko stranke preko spleta pregledujejo svoje saldakonte ali vlagajo dokumente.
 • Elektronska izmenjava prejetih računov z računovodskim servisom (KNJ NET*).
 • Vpogled v podatke na tablici, mobitelu preko spletne strani.

Dodatne funkcije:

 • VATR-APP (vračilo DDV v drugi članici EU).
 • Razni izpisi: dnevnik knjiženja, kompenzacije, pripomočni izpisi za SFR - obrazec, SKV/KRD - XML obrazec za BS, ...
 • Datoteke izdanih računov za BISNODE.
 • E-Izvršbe NOVO!
 • Knjiga danih in prejetih avansov.
 • Izvoz glavne in davčnih knjig v TXT datoteko za potrebe revizije.
 • Izvoz izpisov v PDF, Excel, Word ali e-pošto iz predogleda tiskanja.

Pogosta vprašanja:

Kako se lotim dela na vašem programu za dvostavno knjigovodstvo?

Program ima že pripravljen osnovni kontni načrt, tako, da ga ni potrebno ročno vnašati, lahko ga pa dopolnite v skladu z vašimi potrebami.

Kaj pa šifrant dobaviteljev in kupcev?

Šifrant kupcev in dobaviteljev dopolnjujete kar med knjiženjem v davčno oz. glavno knjigo. Lahko pa je tudi skupen z našim recimo trgovskim programom. Tako da se stranka vnese samo enkrat. Možen je tudi uvoz iz Ajpes-a, Inetis-a ali FURS-a. Če že imate nek šifrant v npr. Excelu, ga lahko brezplačno uvozimo.

Kako poknjižim prejeti račun?

Prejeti račun lahko skoraj istočasno poknjižite v davčno in v glavno knjigo, saj program iz vknjižbe v davčni knjigi samodejno generira ustrezne vknjižbe v glavni knjigi.

Kaj pa plačilni nalog za prejeti račun? Ali ga moram ročno pisat?

Program vam avtomatsko pripravi plačilni nalog iz knjige PR, le sklic morate vpisati. Kasneje iz seznama plačilnih nalogov prenašate po zapadlosti na ustrezne vaše banke preko SEPA XML datoteke.

Kaj pa knjiženje izdanega računa in inkasa?

Če je na drugi strani naš ali kompatibilen trgovski ali proizvodni ali gostinski program se to lahko knjiži avtomatsko, sicer je podobna logika kot pri knjiženju prejetega računa tj. hkrati v davčno in v glavno knjigo.

Kaj pa bančni izpiski?

Pri knjiženju bančnih izpiskov na temeljnico, nam program pomaga poiskati katere prejete in izdane račune zapiram po posameznih strankah. Priporočamo avtomatsko knjiženje izpiskov preko SEPA XML datoteke.

Kaj pa obračun DDV-ja (obrazec DDV-O)?

Program nam avtomatsko generira obrazec DDV-O tako za izpis na papir kot tudi XML datoteko za uvoz na e-davke, kjer praktično dokument samo potrdimo z oddajo vloge. Generira se tudi temeljnica za DDV.

Posebna funkcija "SITO" pokaže vpliv posamezne vknjižbe v davčni knjigi na obračun.

Kaj pa knjiženje plač?

Iz našega programa za obračun plač poteka knjiženje avtomatsko po nastavljenih kontih za plačo, materialne stroške, dohodnino, prispevke. 

Kaj pa bilance?

Bilance se avtomatsko generirajo. Poleg analitične bilance je predpripravljena bilanca stanja BS in uspeha IPI, ter obračun davka od dobička DDPO, DDD.  

En vnos samodejno knjiži v davčno in glavno knjigo:

Naslovi slik so navodilo

01_glavna_knjiga_primer_knjizenja_prejetih_racunov.jpg 02_poklicemo_davcno_knjigo_prejetih_racunov.jpg 03_prejeti_racun_je_avtomatsko_poknjizen_v_glavno.jpg 04_glavna_knjiga_primer_knjizenja_izdanih_racunov.jpg 05_poklicemo_davcno_knjigo_izdanih_racunov.jpg 06_izdani_racun_je_avtomatsko_poknjizen_v_glavno_knjigo.jpg 07_PREDOGLED_NA_EKRANU_izpis_DDV_O_obrazca.jpg 09_Prihodki_odhodki_graf.jpg 10_analiticna_bilanca_graf.jpg 11_Skeniranje_in_prilaganje_prejetih_racunov.jpg

Galerija video posnetkov:

Knjiženje prejetega računa od novega dobavitelja s pomočjo AJPES baze (samodejni točen naziv/naslov stranke in TRR) najprej v davčno knjigo in nato prenos v glavno knjigo.

Sočasno knjiženje v glavno in davčno knjigo, podatke o novi stranki pridobimo z AJPES-a.

Mnenja naših strank

Iskalnik

Zadnje e-novice

Prodaja na daljavo - spremembe 1.7.2021

S 1. julijem 2021 se spreminja način izdaje računov za končne potrošnike v državah evropske unije. Če podjetje preseže letni prag 10.000 EUR t.im. prodaje na daljavo, je potrebno po novem registrirati za VEM-OSS sistem. DDV se potem obračunava po stopnjah veljavnih v posameznih državah članicah. DDV po posameznih državah se odda in plača po novih obrazcih VEM-OSS preko edavkov.

https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/e_trgovanje/

https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12047/Posebne_ureditve_VEM_OSS_-_neunijska_unijska_in_uvozna_ureditev

https://www.youtube.com/watch?v=Ud3om4iCLwo

 

Višje dnevnice za tujino

V Uradnem listu RS, št. 76/2019, z dne 13.12.2019, je bila objavljena nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Veljati bo pričela 1. januarja 2020.

Nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (v nadaljevanju: uredba) bo, tako kot sedaj veljavna Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12), urejala povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti.
Ker pa se na določbe te uredbe sklicujejo nekatere kolektivne pogodbe dejavnosti oziroma akti delodajalcev v zasebnem sektorju, morajo biti na spremembe pozorni tudi delodajalci v zasebnem sektorju.

Spremembe uredbe so naslednje:

 • zneski dnevnic, ki so določeni za posamezne države in nekatera mesta, se bodo postopno vrnili na raven pred uveljavitvijo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 51/12), s katero je Vlada Republike Slovenije z namenom zmanjšanja izdatkov proračunov znižala zneske dnevnic po posameznih državah in nekaterih mestih; pri tem bo dvig zneskov dnevnic na raven pred uveljavitvijo novele uredbe iz leta 2012 postopen:
  • od 1.1.2020 do 31.12.2020 bodo veljali zneski dnevnic iz 21. člena uredbe,
  • od 1. 1. 2021 dalje pa bodo veljali zneski iz Priloge k uredbi;
 • ponovno se določa dnevnica za službeno potovanje v tujino, če to traja nad 6 do 8 ur (v višini 25 %);
 • spreminjajo se določbe o povrnitvi stroškov za plačilo zdravstvenih storitev;
 • sprememba vsebuje tudi nekatere manjše spremembe oziroma popravke.

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12).

Napadi kriptovirusov

V zadnjem času so kar pogosti napadi s kriptovirusi. Te viruse verjetno sprožimo s klikom na okužene emaile. Problem teh virusov je, da so vedno bolj sposobni in zakriptirajo vaše podatke in dokumente tudi na varnostnih diskih, če imate te stalno povezane v mrežo in mapirane ( kot ostale diske z neko črko, npr E: ) na vašem računalniku. Edina rešitev je ta da imate vaše arhive nedostopne za virus v vašem operacijskem sistemu. Ena varianta je, da arhivske enote po kopiranju odklopite od računalnikov (npr. odstranite USB ključek ali odklopite zunanji disk). Druga rešitev je da podatke arhivirate v nekem varnem oblaku (Google drive, One drive, Dropbox,...). Tretja rešitev je sposoben antivirusni program (npr.Panda 360,...). 

Lyoness Cashback

Od 01.03.18 dalje lahko HiSoft blagajna pošilja podatke o nakupu direkt v Lyoness Cashback sistem.

Modul za vključevanje v Lyoness Cashback sistem je na voljo.