+386 (0)5 30 70 100       info@hisoftplus.si
Oddaljena pomoč      Kontakt       Povpraševanje       Moj Hisoft            

Po novem letu bo za vse zaposlene obvezen prispevek za zdravstvo v višini 35 EUR...V letu 2025 se po navedbah gospodarske zbornice obeta uvedba e-računov za vse gospodarstvo. Evropska unija namreč zahteva uporabo e-računov v gospodarstvu z letom 2028.

Proizvodnja

Program za proizvodnjo - materialno poslovanje (Zaloga, večnivojski normativi (sestavnice), obračun delovnega naloga, naročila kupcev, naročila dobaviteljem, CRM, opcija OBLIKOVNO ZAHTEVNI dokumenti.)

Dve priljubljeni izhodišči izračuna materialnih potreb proizvodnje:

1.) Iz delovnega naloga:

 • Razpis delovnih nalogov.
 • Pregled neto potreb po materialih za odprte delovne naloge.
 • Možna uporaba večnivojski normativov.
 • Vnos delovnih listkov po stroškovnih mestih ali delavcih.
 • Pregled opravljenih ur po delovnih nalogih ali delavcih.
 • Možnost samodejnega ustvarjanja prejema proizvodov in izdaje potrebnega materiala.
 • Obračun polproizvodov, proizvodov po dejanski ceni + stroški dela po dejansko opravljenih urah.

2.) Iz naročila kupca:

 • Spremljanje statusa naročila kupca od potrditve do odpreme.
 • Pregled odprtih naročil.
 • Pregled neto potreb za odprta naročila.
 • Možnost ustvarjanja delovnih nalogov iz naročil kupca.
 • Možnost izpisa etiket iz naročil.

Program za proizvodnjo omogoča:

 • Vnos prejetih računov materala (porazdelitev stroškov
 • Vnos izdaj materialov
 • Izdelavo prenosnic med skladišči
 • Vnos zahtevnic
 • Izdelava delovnih nalogov
 • Izdelavo prejemov izdelkov, polizdelkov iz delovnega naloga.
 • Delno zaključevanje delovnega naloga
 • Izpis materialnih potreb za delovni nalog
 • Pregled obračuna delovnega naloga
 • Pregled porabe po mesecih , grupah delovnih nalogih
 • Izdaja proizvod z izdajnico proizvodov ali računom
 • Vodenje naročil dobaviteljev(vodenje  naročenih  količin, zapiranje naročila z prejemov blaga)
 • Generiranje naročil dobavitelju na osnovi  minimalnih zalog
 • Izdelava inventure in knjiženje inventurni razlik
 • Vrednotenje zaloge po različnih cenah (FIFO sistem, LIFO sistem, povprečni,zadnja nabavna, planskih cenah ...)
 • Prenos podatkov od strank iz Ajpes-a.
 • Uporabo skupnih šifranti strank z knjigovodstvo
 • Pošiljanje vseh dokumentov ali pregledov po elektronski pošti v PDF formatu.
 • Izvoz vseh dokumentov, pregledov v Word, Excel, HTML ali PDF format
 • Priprava poroči za poročanje za intrastat (priprava datotek za uvoz na spletno stran (instat62-si) ali pošiljanje preko ZZI-ja, možnost tiskanja obrazcev prejema na papir )
 • Vnos sestavnic, variantnih sestavnic ali posebnih sestavnic za posamezno postavko delovnega naloga
 • Izdelava zahtevnic iz delovnega naloga na osnovi sestavnic
 • Izdelava izdajnic materiala in polproizvodov iz delovnega naloga na osnovi sestavnic
 • Možnost raznjiževanja po delovnih enotah
 • Uporabo modula za vodenje sarž
 • CRM modul vam omogoča ne enem mestu spremljanje strank in gradnjo ter vzdrževanje poslovnih odnosov

Pogosta vprašanja:

Kakšen tip proizvodnje lahko vodimo na vašem programu?

Program omogoča vodenje serijske ali naročniške proizvodnje in sicer omogoča vodenje zalog materiala, polproizvodov, proizvodov ter končen obračun proizvodnje po delovnih nalogih.

Po kakšnih cenah lahko vodimo polizdelke/izdelke?

Vodimo lahko po planskih cenah ali dejanskih cenah, ki vključujejo dejanske stroške materiala.

Ali lahko uporabljam normative (sestavnice)?

Normativi (sestavnice) so eno ali večnivojski. Uporabite lahko tudi variantne sestavnice izdelka (polizdelka), ter posebne sestavnice, ki jih določimo za posamezen delovni nalog (delno naročniška proizvodnja).

Kaj pa sarže ali loti, sledljivost izdelka?

Za vsak izdelek lahko ugotovimo iz točno katere sarže materiala je bil narejen. Program Vam za lažje vodenje sarž pri izdaji materiala predlaga najprej najstarejše sarže (FIFO sistem).

Lahko imam na delovnem nalogu več enakih ali različnih polizdelkov/izdelkov?

Da. S tem ne izgubimo sledljivosti in pravilnega obračuna izdelka.

Kaj pa obračun stroškov porabe materiala po posameznih delovnih mestih-enotah?

Na vsaki izdajnici lahko določimo stroškovno mesto. V primeru razknjiževanja z normativi lahko določimo stroškovno mesto na postavki v sestavnici, katero se pri razknjiževanju delovnega naloga avtomatsko prenese na izdajnico.

Kako je točen program z zalogami SREDI PROIZVODNEGA PROCESA?

Program omogoča tudi razknjiževanja delovnega naloga na osnovi sestavnice, samo za določeno delovno mesto. To omogoča točnost zaloge sredi proizvodnega procesa.

Ali program omogoča izračun materialnih potreb?

Na osnovi odprtih delovnih nalogov, odprtih naročil kupcev in naročil dobaviteljem ter z upoštevanjem minimalnih zalog ter trenutnega dejanskega stanja zalog.

Lahko imam na istem računu izdelke in trgovsko blago?

Da. Pri prenosi računov v knjigovodstvo se avtomatsko generirajo ločene vknjižbe na ustrezne konte prihodkov.

Galerija slik:

Naslovi slik so navodilo

00_Izdajanje_Dobavnic_Racunov_Predracunov_Inventura.jpg 01_Sestavnica.jpg 02_Pregled_Neto_Potreb_Materiala_za_posamezen_izdelek.jpg 03_Delovni_nalog_razknjizevanje.jpg 04_Enostavno_povdarjanje_pomembnih_besed_1.jpg 05_Enostavno_povdarjanje_pomembnih_besed_na_ekranu_3.jpg 06_Enostavno_povdarjanje_pomembnih_besed_na_ekranu_2.jpg 07_Gibanje_Zalog.jpg 08_Nabavna_Po_Dobaviteljih.jpg 09_Prodaja_Po_Mescih.jpg 10_Potek_Dokumentov_Za_Vodenje_materialnega_skladisca.jpg 11_Potek_Dokumentov_pri_obdelavi_delovnega_naloga.jpg

Diagram poteka dokumentov pri materialnem skladišču:

10_Potek_Dokumentov_Za_Vodenje_materialnega_skladisca

Diagram poteka dokumentov pri obdelavi delovnega naloga:

11_Potek_Dokumentov_pri_obdelavi_delovnega_naloga

Mnenja naših strank

Zadnje e-novice

Nove dnevnice za 2023 za Slovenijo

S 1. januarjem se povišajo neobdavčeni zneski dnevnic za Slovenijo po davčni uredbi.

Če ste zavezani kolektivnim pogodbam se morate posebej pozanimati, če se je za vas kaj spremenilo.

Nove vrednosti vpišete v programu POTNI NALOGI pod Vzdrževanje – Globalne nastavitve.

Polna dnevnica: 27,81 EUR

Polovična dnevnica: 13,88 EUR

Četrtinska dnevnica: 9.69 EUR

Če vnašate potne stroške še za leto 2022, potem to naredite šele potem, ko ste obračunali vse naloge za leto 2022 !

 

Višji znesek za prehrano na delu

V Uradnem listu RS, št. 113/2022 so bile objavljene spremembe o davčni
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Od vključno 1. septembra 2022 dalje bo najvišji neobdavčeni znesek za prehrano 7,96 EUR (prej 6,12 EUR). Za delojemalce, ki so prisotni deset ali več ur, pa se za ta dan znesek povračila stroškov za prehrano lahko neobdavčeno poveča za največ 0,99 EUR za vsako dopolnjeno uro (prej 0,76 EUR).

Višje kilometrine in prevoz na delo s 1.7.2022

VIŠJI NEOBDAVČEN ZNESEK ZA PREVOZ NA DELO IN Z DELA TER PREVOZA NA SLUŽBENIH POTOVANJIH

S spremembo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja bodo s 1. julijem 2022 začeli veljati višji neobdavčeni zneski za prevoz na delo in z dela ter prevoza na službenih potovanjih (Uradni list 87/2022, z dne 24. 6. 2022).

Po novem bo tako najvišji znesek prevoza na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, povišal iz sedanjih 0,18 EUR na 0,21 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu.

Dodatno pa se bo povišal tudi strošek prevoza na službenih potovanjih, če delavec uporablja lastno prevozno sredstvo, in sicer iz sedanjih 0,37 EUR na 0,43 EUR za vsak polni kilometer.

Novi, višji neobdavčeni zneski prevoza na delo in z dela ter prevoza na službenih potovanjih se začnejo uporabljati za prevoz od vključno 1. julija 2022 dalje.

Pri tem pa poudarjamo, da se spreminja davčni vidik povračila stroškov prevoza, ne pa tudi delovnopravni vidik, zaradi česar ni nujno, da bo sprememba zadevala vse delodajalce oziroma delavce. Potrebno je pogledati še spremembe pri kolektivnih pogodbah, kjer te nadomeščajo davčno uredbo.

 

V programu POTNI NALOGI si novo kilometrino vpišite pod: Šifranti – Kilometrine

Odbitek DDV po datumu opravljene storitve/datumu dobave

Z 20.januarjem 2022 dalje se lahko vstopni DDV odbija že v obdobju opravljene storitve oz. dobave blaga.

(popravek ZDDV-1M, 19.člen, popravljen je 6.odstavek 67.člena ZDDV)

Primer: 5.maja dobimo prejeti račun za opravljeno storitev, ki je bila opravljena 30.4. (DOS/DOB), po starem smo si DDV odbijali v 5.mesecu, po novem pa lahko že v 4.

Kaj prinaša ta novost glede knjiženja?

Če ste vhodni DDV za te primere knjižili na prehodne konte, to sedaj ni več potrebno, ker se obdobje odbitka ujema z obdobjem DOS/DOB.

Kontokartica za odbitni DDV se po novem ujema z davčno knjigo, če gledamo po mesecih.

Prodaja na daljavo - spremembe 1.7.2021

S 1. julijem 2021 se spreminja način izdaje računov za končne potrošnike v državah evropske unije. Če podjetje preseže letni prag 10.000 EUR t.im. prodaje na daljavo, je potrebno po novem registrirati za VEM-OSS sistem. DDV se potem obračunava po stopnjah veljavnih v posameznih državah članicah. DDV po posameznih državah se odda in plača po novih obrazcih VEM-OSS preko edavkov.

https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/e_trgovanje/

https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12047/Posebne_ureditve_VEM_OSS_-_neunijska_unijska_in_uvozna_ureditev

https://www.youtube.com/watch?v=Ud3om4iCLwo

 

Iskalnik