+386 (0)5 30 70 100       info@hisoftplus.si
Oddaljena pomoč      Kontakt       Povpraševanje       Moj Hisoft            

Po novem letu bo za vse zaposlene obvezen prispevek za zdravstvo v višini 35 EUR...V letu 2025 se po navedbah gospodarske zbornice obeta uvedba e-računov za vse gospodarstvo. Evropska unija namreč zahteva uporabo e-računov v gospodarstvu z letom 2028.

Triki in nasveti

Triki in nasveti.

Triki & nasveti

VSI PROGRAMI

 

 • Pri vnosu v številska polja, številke ne primejo

  Vklopite tipko Num Lock na tipkovnici.

 

 • Iskanje po šifrantu

  Pritisni tipko F3 ali klikni gumb z lupo.

 

 • Iskanje po šifrantu, sortiranje/iskanje po željenem stolpcu

  Klikni na ime stolpca in sortiran bo NARAŠČAJOČE. Ponovno klikni na ime stolpca in sortirano bo PADAJOČE.

  

 • Vnos nove šifre

  Pritisni tipko F4.

 

 • Popravljanje besedila pred izpisom

  Na predogledu pritisnite tipko F4.

 

 • Program se ne more povezati s sstrežnikom

  Pojdite na glavni računalnik, kjer je SQL baza, zaženite Start -> Programi -> Microsoft SQL Server 2008 R2 -> Configuration Tools  -> SQL Server Configuration Manager, kliknite na desni strani na SQL SERVER z desnim gumbom in kliknite START, ter počakajte, da se SQL servis ponovno zažene.

 • Sql Manager se lahko nahaja tudi drugje, npr. C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager

 

 • Program javlja "file already open"

  Datoteko drži odprto nek drug proces, lahko e-pošta, PDF viewer,...

 • V skrajnem primeru ponovno poženite program, oziroma računalnik.KNJIGOVODSTVO
 

 • Pri odpiranju knjige prejetih faktur, program javi napako 8114 / Error converting data type nvarchar to float

  Pojdite v meni Nastavitve / Nastavitve naziva (1.del). Pri nastavitvi Način urejanja v vhodni DK, vpišite številko 3 in shranite nastavitve.

 

 • Kakšna je lahko zaporedna številka v knjigi prejetih faktur

  Lahko je iz številk, ali pa ima poleg številke dodan znak - (minus) ali / (poševnico), ter številko, npr 123/2

 

 • Program pri vstopu v davčno knjigo ali temeljnico javi da ni tabele KONTO (LETO)

  Kliknite rdečo oznako "Leto za glavno knjigo" pod menijem. Vpišite prejšnje leto, nato pa spet novo leto. Potrdite prenos kontnega plana. 

 

 • Prehod v novo leto

  Delo - Posebne akcije - Prehod v novo leto. Pred tem mora biti leto zaključeno, zaprta 4 in 7, poknjižen dobiček/izguba,...

 

 • Od kje program pobira podatke za DDV obračun

  Iz davčnih knjig: knjiga prejetih računov, knjiga prejetih računov iz EU, knjiga izdanih računov, ter knjige avansov.

 

 • Kako kontrolirati DDV obračun

  Izpišemo knjigo odbitnega in knjigo obračunanega DDV. Pri vnosih v davčne knjige pa moramo paziti na pravilna obdobja - to je polje poleg DATUMA.

 

 • Temeljnica v napačnem obdobju

  Meni Servis-Zamenjava imena temeljnice. Vpiši tekočo oznako, leto in obdobje ter nato nove podatke.

Lažje je če gremo v Drevo glavne knjige (Drevo GK) , nato desni klik na izbrano temeljnico in naredimo spremembo.

 

 • Kje je možno dobiti transakcijske račune dobaviteljev

  Pri vnosu stranke kliknemo gumb Inetis/Ajpes in izberemo TRR.

  Najlaže pridemo do TRR-jev, če avtomatsko knjižimo izpiske. Takrat se transakcijski računi dodajajo strankam. Izpiske izvozimo iz programa od banke, v SEPA  formatu. 

 

 • Nastavitev leta za kontni plan in gk

  Kliknite na gumb Leto glavne knjige pod glavnim menijem

 

 • Temeljnica je izginila, ni je ne med odprtimi, ne med zaprtimi

  Med procesom zapiranja je verjetno prišlo do napake. Pokličite Hisoft podporo.

 

 • Odklepanje obdobja za DDV

  Meni Servis - Zakleni obdobje za DDV, vpišite nižje obdobje, npr. 2013_01.

 

POTNI NALOGI

 

 • Pri preštevilčenju program vpraša od katere številke naprej

  Vedno vpišemo od 1.

 

 • Po vnosu vseh podatkov, spodaj ni obračunane dnevnice in kilometrine

  Kliknite gumb OBRAČUN! Če še vedno ni obračunane dnevnice preverite ali je pri vozilu oznaka - kilomtrina se ne obračunava.

 

BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE

 

 • Izpis in izdelava blagajniških dnevnikov

  Dnevnike se generira z ukazom Dokumenti - Serijska izdelava dnevnikov.

 

RAZNO

 

 • Paragonci

  S 1.2.2015 je možna le DURS-ova knjiga vezanih računov.

 

 • Uporaba šifranta strank preko mobitela

  Možno preko internetnega brskalnika, če imate statični ip naslov. Za naslov nas kontaktirajte.

Mnenja naših strank

Zadnje e-novice

Nove dnevnice za 2023 za Slovenijo

S 1. januarjem se povišajo neobdavčeni zneski dnevnic za Slovenijo po davčni uredbi.

Če ste zavezani kolektivnim pogodbam se morate posebej pozanimati, če se je za vas kaj spremenilo.

Nove vrednosti vpišete v programu POTNI NALOGI pod Vzdrževanje – Globalne nastavitve.

Polna dnevnica: 27,81 EUR

Polovična dnevnica: 13,88 EUR

Četrtinska dnevnica: 9.69 EUR

Če vnašate potne stroške še za leto 2022, potem to naredite šele potem, ko ste obračunali vse naloge za leto 2022 !

 

Višji znesek za prehrano na delu

V Uradnem listu RS, št. 113/2022 so bile objavljene spremembe o davčni
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Od vključno 1. septembra 2022 dalje bo najvišji neobdavčeni znesek za prehrano 7,96 EUR (prej 6,12 EUR). Za delojemalce, ki so prisotni deset ali več ur, pa se za ta dan znesek povračila stroškov za prehrano lahko neobdavčeno poveča za največ 0,99 EUR za vsako dopolnjeno uro (prej 0,76 EUR).

Višje kilometrine in prevoz na delo s 1.7.2022

VIŠJI NEOBDAVČEN ZNESEK ZA PREVOZ NA DELO IN Z DELA TER PREVOZA NA SLUŽBENIH POTOVANJIH

S spremembo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja bodo s 1. julijem 2022 začeli veljati višji neobdavčeni zneski za prevoz na delo in z dela ter prevoza na službenih potovanjih (Uradni list 87/2022, z dne 24. 6. 2022).

Po novem bo tako najvišji znesek prevoza na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, povišal iz sedanjih 0,18 EUR na 0,21 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu.

Dodatno pa se bo povišal tudi strošek prevoza na službenih potovanjih, če delavec uporablja lastno prevozno sredstvo, in sicer iz sedanjih 0,37 EUR na 0,43 EUR za vsak polni kilometer.

Novi, višji neobdavčeni zneski prevoza na delo in z dela ter prevoza na službenih potovanjih se začnejo uporabljati za prevoz od vključno 1. julija 2022 dalje.

Pri tem pa poudarjamo, da se spreminja davčni vidik povračila stroškov prevoza, ne pa tudi delovnopravni vidik, zaradi česar ni nujno, da bo sprememba zadevala vse delodajalce oziroma delavce. Potrebno je pogledati še spremembe pri kolektivnih pogodbah, kjer te nadomeščajo davčno uredbo.

 

V programu POTNI NALOGI si novo kilometrino vpišite pod: Šifranti – Kilometrine

Odbitek DDV po datumu opravljene storitve/datumu dobave

Z 20.januarjem 2022 dalje se lahko vstopni DDV odbija že v obdobju opravljene storitve oz. dobave blaga.

(popravek ZDDV-1M, 19.člen, popravljen je 6.odstavek 67.člena ZDDV)

Primer: 5.maja dobimo prejeti račun za opravljeno storitev, ki je bila opravljena 30.4. (DOS/DOB), po starem smo si DDV odbijali v 5.mesecu, po novem pa lahko že v 4.

Kaj prinaša ta novost glede knjiženja?

Če ste vhodni DDV za te primere knjižili na prehodne konte, to sedaj ni več potrebno, ker se obdobje odbitka ujema z obdobjem DOS/DOB.

Kontokartica za odbitni DDV se po novem ujema z davčno knjigo, če gledamo po mesecih.

Prodaja na daljavo - spremembe 1.7.2021

S 1. julijem 2021 se spreminja način izdaje računov za končne potrošnike v državah evropske unije. Če podjetje preseže letni prag 10.000 EUR t.im. prodaje na daljavo, je potrebno po novem registrirati za VEM-OSS sistem. DDV se potem obračunava po stopnjah veljavnih v posameznih državah članicah. DDV po posameznih državah se odda in plača po novih obrazcih VEM-OSS preko edavkov.

https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/e_trgovanje/

https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12047/Posebne_ureditve_VEM_OSS_-_neunijska_unijska_in_uvozna_ureditev

https://www.youtube.com/watch?v=Ud3om4iCLwo

 

Iskalnik