+386 (0)5 30 70 100       info@hisoftplus.si
Oddaljena pomoč      Kontakt       Povpraševanje       Moj Hisoft            

Program za VELEPRODAJO

Program za veleprodajo omogoča:

 • Vnos prejetih računov (porazdelitev stroškov), vnos kalkulacije prodajne cene pri prevzemu blaga.
 • Uporabo cenikov po kupcih, popustov po skupinah za stranke, ...
 • Vnos ponudb, predračunov, dobavnic, negotovinskih računov.
 • Samodejno vnašanje kupcev iz baze Ajpes.
 • Masovna izdelava računov iz dobavnic, skupno tiskanje računov.
 • Izpis trgovske knjige TDE.
 • Izdelava avansnih računov in finančnih dobropisov.
 • Izdelavo prenosnic med skladišči.
 • Možnost uporabe modula za avto servise, vodenje zgodovine vozil.
 • Izdelava delovnih nalogov.
 • Vodenje naročil kupca (vodenje rezerviranih količin, zapiranje naročil z dobavnicami ali računi).
 • Vodenje naročil dobaviteljev (vodenje naročenih količin, zapiranje naročila z prejemom blaga).
 • Generiranje naročil dobavitelju na osnovi prodaje, minimalnih zalog.
 • Uporabo modula za vodnje projektov.
 • Izdelavo inventure in knjiženje inventurnih razlik.
 • Analize prodaje po strankah, artiklih, skupinah artiklov, grafih, ... ki jih lahko enostavo izvozimo v Word ali Excel.
 • Analize nabave.
 • Vrednotenje zaloge po različnih cenah (FIFO, zadnja nabavna cena, ...).
 • Skupni šifranti strank s knjigovodstvom.
 • Skupni šifrant strank ali šifranti blaga za dislocirane prodajne enote, možna uporaba skupnega prodajnega cenika po dislociranih prodajnih enotah.
 • E-poslovanje elektronska izmenjava dokumentov v E-slogu (xml standard, ki ga je določila gospodarska zbornica Slovanije).
 • Pošiljanje vseh dokumentov ali pregledov po elektronski pošti v PDF formatu.
 • Izvoz vseh dokumentov, pregledov v Word, Excel, HTML ali PDF format.
 • Možnost izpisa dokumentov (računov, predračunov) v tujih jezikih.
 • Priprava poročila za poročanje za intrastat (priprava datotek za uvoz na spletno stran (instat62-si) ali pošiljanje preko ZZI-ja, možnost tiskanja obrazcev, prejema in odpreme na papir).
 • CRM modul vam omogoča vse na enem mestu. Spremljanje strank in gradnjo ter vzdrževanje poslovnih odnosov.

Pogosta vprašanja o programu za trgovino - veleprodajo:

Prejem blaga:

Kako se lotim dela v programu za veleprodajo?

Najprej naredite prevzemni list. Vedno ko potrebuje novo šifro za stranko ali artikel ali kaj drugega imate na voljo tipko F4 ali pa z miško kliknete na gumb zraven polja in odpre se vam formular, kjer popišete željeno zadevo.

Kaj pa cena artikla, davčna stopnja, kje to določim?

Davčno skupino določite pri vpisovanju artikla v šifrant, enkrat za vselej. Pri vpisovanuju artikla na prejem oblikujete strukturo cene od nabavne do splošne veleprodajne cene. Splošni prodajni cenik lahko ažuriramo s kalkulacijo prodajne cene na prejemu ali v postopku ažuriranja cenikov.

Kako pa rabatni ali cenovni sistem po kupcih?

Za določenega kupca lahko vnašamo dogovorjene cene v poseben cenik. Rabate določimo na stranko, po skupinah artiklov ali na posamezen artikel ali na skupino kupcev.

Ali lahko kreiram prejem z uvozom iz XML datoteke?

Možno je na osnovi vnaprejšnjega dogovora o strukturi podatkov.

Kaj pa etikete s črtno kodo?

Pri vsakem prejemu lahko uredimo tiskanje etiket s črtno kodo na A4 polo z etiketami ali na neskončni trak z etiketami.

Ali lahko vidim prevzemni list preden ga izpišem?

Vsak izpis se pokaže na ekranu, preden gre v tiskanje, v enaki obliki kot bo potem na papirju. Tako, da preprečimo nepotrebno tiskanje.

Prodaja blaga:

Delo s predračuni?

Že pri samem predračunu lahko določimo komercialista, potnika in kontaktno osebo kupca. Če imamo cenik ali rabate po strankah nam program avtomatsko predlaga ustrezno ceno artikla ali pa rabat. Predračun nam lahko program pripravi kot priponko PDF za pošiljanje po e-pošti strankam.

Delo z dobavnicami?

Predračun lahko prenesemo na dobavnico ali pa dobavnico neposredno vnašamo. Dobavnice lahko ustvarimo iz odprtih naročil kupca.

Kaj pa naročila kupcev in naročila dobaviteljev?

Za naše zahtevnejše stranke ima program tudi ta modul, kjer je omogočeno spremljanje naročenega in odpremljenega blaga do kupca ter naročenega in dobavljenega blaga s strani dobaviteljev.

Samodejni računi?

Program ima samodejne račune, kar pomeni, da za določeno obdobje samodejno naredi račune po kupcih za vse njihove odprte dobavnice. V šifrantu strank lahko določimo ali ima stranka zbirni račun.

Kaj pa povezava z RIP sistemi večjih trgovskih mrež?

Povezava je možna brez težav.

Pregledi nabave in prodaje:

Kako sledim prodaji?

V programu imate več kot 500 različnih pregledov poslovanja. Pregledujete prodajo, nabavo, zalogo ter zbirate podatke za knjigovodstvo.

Kaj pa grafične analize podatkov?

Vsak pregled je možno prenesti v Excel ter ga poljubno grafično obdelati. Program ima na volju tudi kar nekaj grafičnih prikazov glede prodaje v tekočem letu in pa primerjavo med leti. Vsak grafični prikaz iz našega program lahko prenesemo v Word ali Excel dokument.

Če imamo več poslovalnic, kako je s centralizacijo podatkov?

Danes centralizacija ni problem, saj platforma SQL omogoča, da imamo vse podatke iz vseh poslovalnic na enem mestu, recimo na upravi. Poslovalnice so povezane preko spletnega naslova (IP). Ker je baza na enem strežniku, tudi ni problem ažurnost vpogleda v zaloge po vseh poslovalnicah ter skupna analiza prodaj po poslovalnicah.

ANDROID aplikacija za izdajanje in kontrolo blaga: Dobavnice, Prejemi, Inventura ...
(prenosni terminal s čitalcem črtne kode ali telefon, opcija brezžični tiskalnik sicer tiska preko mreže)

01_Android_Telefon.jpg 01_Android_Terminal.jpg 01_Možni_moduli.jpg 02_Dobavnica.jpg 03_Iskalnik_dokumentov.jpg 04_Hitri_parcialni_iskalnik_po_šifrantih.jpg 05_Vnos_inventure.jpg 06_Vnos_kontrole_prejemov.jpg

Galerija slik:

Naslovi slik so navodilo

00_program_za_trgovino_veleprodajni_racun.jpg 01_program_za_trgovino_prenos_artiklov_iz_prejema_na_dobavnico.jpg 03_Enostavno_povdarjanje_pomembnih_besed_1.jpg 04_program_za_trgovino_veliko_pogojev_omogoca_oblikovanje_pregleda_po_meri.jpg 05_Gibanje_Zalog.jpg 06_Nabavna_Po_Dobaviteljih.jpg 07_Prodaja_Po_Mescih.jpg 08_Enostavno_povdarjanje_pomembnih_besed_na_ekranu_2.jpg 09_Enostavno_povdarjanje_pomembnih_besed_na_ekranu_3.jpg

Iskalnik

Zadnje e-novice

Prodaja na daljavo - spremembe 1.7.2021

S 1. julijem 2021 se spreminja način izdaje računov za končne potrošnike v državah evropske unije. Če podjetje preseže letni prag 10.000 EUR t.im. prodaje na daljavo, je potrebno po novem registrirati za VEM-OSS sistem. DDV se potem obračunava po stopnjah veljavnih v posameznih državah članicah. DDV po posameznih državah se odda in plača po novih obrazcih VEM-OSS preko edavkov.

https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/e_trgovanje/

https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12047/Posebne_ureditve_VEM_OSS_-_neunijska_unijska_in_uvozna_ureditev

https://www.youtube.com/watch?v=Ud3om4iCLwo

 

Višje dnevnice za tujino

V Uradnem listu RS, št. 76/2019, z dne 13.12.2019, je bila objavljena nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Veljati bo pričela 1. januarja 2020.

Nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (v nadaljevanju: uredba) bo, tako kot sedaj veljavna Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12), urejala povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti.
Ker pa se na določbe te uredbe sklicujejo nekatere kolektivne pogodbe dejavnosti oziroma akti delodajalcev v zasebnem sektorju, morajo biti na spremembe pozorni tudi delodajalci v zasebnem sektorju.

Spremembe uredbe so naslednje:

 • zneski dnevnic, ki so določeni za posamezne države in nekatera mesta, se bodo postopno vrnili na raven pred uveljavitvijo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 51/12), s katero je Vlada Republike Slovenije z namenom zmanjšanja izdatkov proračunov znižala zneske dnevnic po posameznih državah in nekaterih mestih; pri tem bo dvig zneskov dnevnic na raven pred uveljavitvijo novele uredbe iz leta 2012 postopen:
  • od 1.1.2020 do 31.12.2020 bodo veljali zneski dnevnic iz 21. člena uredbe,
  • od 1. 1. 2021 dalje pa bodo veljali zneski iz Priloge k uredbi;
 • ponovno se določa dnevnica za službeno potovanje v tujino, če to traja nad 6 do 8 ur (v višini 25 %);
 • spreminjajo se določbe o povrnitvi stroškov za plačilo zdravstvenih storitev;
 • sprememba vsebuje tudi nekatere manjše spremembe oziroma popravke.

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12).

Napadi kriptovirusov

V zadnjem času so kar pogosti napadi s kriptovirusi. Te viruse verjetno sprožimo s klikom na okužene emaile. Problem teh virusov je, da so vedno bolj sposobni in zakriptirajo vaše podatke in dokumente tudi na varnostnih diskih, če imate te stalno povezane v mrežo in mapirane ( kot ostale diske z neko črko, npr E: ) na vašem računalniku. Edina rešitev je ta da imate vaše arhive nedostopne za virus v vašem operacijskem sistemu. Ena varianta je, da arhivske enote po kopiranju odklopite od računalnikov (npr. odstranite USB ključek ali odklopite zunanji disk). Druga rešitev je da podatke arhivirate v nekem varnem oblaku (Google drive, One drive, Dropbox,...). Tretja rešitev je sposoben antivirusni program (npr.Panda 360,...). 

Lyoness Cashback

Od 01.03.18 dalje lahko HiSoft blagajna pošilja podatke o nakupu direkt v Lyoness Cashback sistem.

Modul za vključevanje v Lyoness Cashback sistem je na voljo.