+386 (0)5 30 70 100       info@hisoftplus.si
Oddaljena pomoč      Kontakt       Povpraševanje       Moj Hisoft            

Program za vodenje proizvodnje - materialno poslovanje

Dve priljubljeni izhodišči izračuna materialnih potreb proizvodnje:

1.) Iz delovnega naloga:

 • Razpis delovnih nalogov.
 • Pregled neto potreb po materialih za odprte delovne naloge.
 • Možna uporaba večnivojski normativov.
 • Vnos delovnih listkov po stroškovnih mestih ali delavcih.
 • Pregled opravljenih ur po delovnih nalogih ali delavcih.
 • Možnost samodejnega ustvarjanja prejema proizvodov in izdaje potrebnega materiala.
 • Obračun polproizvodov, proizvodov po dejanski ceni + stroški dela po dejansko opravljenih urah.

2.) Iz naročila kupca:

 • Spremljanje statusa naročila kupca od potrditve do odpreme.
 • Pregled odprtih naročil.
 • Pregled neto potreb za odprta naročila.
 • Možnost ustvarjanja delovnih nalogov iz naročil kupca.
 • Možnost izpisa etiket iz naročil.

Program za proizvodnjo omogoča:

 • Vnos prejetih računov materala (porazdelitev stroškov
 • Vnos izdaj materialov
 • Izdelavo prenosnic med skladišči
 • Vnos zahtevnic
 • Izdelava delovnih nalogov
 • Izdelavo prejemov izdelkov, polizdelkov iz delovnega naloga.
 • Delno zaključevanje delovnega naloga
 • Izpis materialnih potreb za delovni nalog
 • Pregled obračuna delovnega naloga
 • Pregled porabe po mesecih , grupah delovnih nalogih
 • Izdaja proizvod z izdajnico proizvodov ali računom
 • Vodenje naročil dobaviteljev(vodenje  naročenih  količin, zapiranje naročila z prejemov blaga)
 • Generiranje naročil dobavitelju na osnovi  minimalnih zalog
 • Izdelava inventure in knjiženje inventurni razlik
 • Vrednotenje zaloge po različnih cenah (FIFO sistem, LIFO sistem, povprečni,zadnja nabavna, planskih cenah ...)
 • Prenos podatkov od strank iz Ajpes-a.
 • Uporabo skupnih šifranti strank z knjigovodstvo
 • Pošiljanje vseh dokumentov ali pregledov po elektronski pošti v PDF formatu.
 • Izvoz vseh dokumentov, pregledov v Word, Excel, HTML ali PDF format
 • Priprava poroči za poročanje za intrastat (priprava datotek za uvoz na spletno stran (instat62-si) ali pošiljanje preko ZZI-ja, možnost tiskanja obrazcev prejema na papir )
 • Vnos sestavnic, variantnih sestavnic ali posebnih sestavnic za posamezno postavko delovnega naloga
 • Izdelava zahtevnic iz delovnega naloga na osnovi sestavnic
 • Izdelava izdajnic materiala in polproizvodov iz delovnega naloga na osnovi sestavnic
 • Možnost raznjiževanja po delovnih enotah
 • Uporabo modula za vodenje sarž
 • CRM modul vam omogoča ne enem mestu spremljanje strank in gradnjo ter vzdrževanje poslovnih odnosov

Pogosta vprašanja:

Kakšen tip proizvodnje lahko vodimo na vašem programu?

Program omogoča vodenje serijske ali naročniške proizvodnje in sicer omogoča vodenje zalog materiala, polproizvodov, proizvodov ter končen obračun proizvodnje po delovnih nalogih.

Po kakšnih cenah lahko vodimo polizdelke/izdelke?

Vodimo lahko po planskih cenah ali dejanskih cenah, ki vključujejo dejanske stroške materiala.

Ali lahko uporabljam normative (sestavnice)?

Normativi (sestavnice) so eno ali večnivojski. Uporabite lahko tudi variantne sestavnice izdelka (polizdelka), ter posebne sestavnice, ki jih določimo za posamezen delovni nalog (delno naročniška proizvodnja).

Kaj pa sarže ali loti, sledljivost izdelka?

Za vsak izdelek lahko ugotovimo iz točno katere sarže materiala je bil narejen. Program Vam za lažje vodenje sarž pri izdaji materiala predlaga najprej najstarejše sarže (FIFO sistem).

Lahko imam na delovnem nalogu več enakih ali različnih polizdelkov/izdelkov?

Da. S tem ne izgubimo sledljivosti in pravilnega obračuna izdelka.

Kaj pa obračun stroškov porabe materiala po posameznih delovnih mestih-enotah?

Na vsaki izdajnici lahko določimo stroškovno mesto. V primeru razknjiževanja z normativi lahko določimo stroškovno mesto na postavki v sestavnici, katero se pri razknjiževanju delovnega naloga avtomatsko prenese na izdajnico.

Kako je točen program z zalogami SREDI PROIZVODNEGA PROCESA?

Program omogoča tudi razknjiževanja delovnega naloga na osnovi sestavnice, samo za določeno delovno mesto. To omogoča točnost zaloge sredi proizvodnega procesa.

Ali program omogoča izračun materialnih potreb?

Na osnovi odprtih delovnih nalogov, odprtih naročil kupcev in naročil dobaviteljem ter z upoštevanjem minimalnih zalog ter trenutnega dejanskega stanja zalog.

Lahko imam na istem računu izdelke in trgovsko blago?

Da. Pri prenosi računov v knjigovodstvo se avtomatsko generirajo ločene vknjižbe na ustrezne konte prihodkov.

Galerija slik:

Naslovi slik so navodilo

00_Izdajanje_Dobavnic_Racunov_Predracunov_Inventura.jpg 01_Sestavnica.jpg 02_Pregled_Neto_Potreb_Materiala_za_posamezen_izdelek.jpg 03_Delovni_nalog_razknjizevanje.jpg 04_Enostavno_povdarjanje_pomembnih_besed_1.jpg 05_Enostavno_povdarjanje_pomembnih_besed_na_ekranu_3.jpg 06_Enostavno_povdarjanje_pomembnih_besed_na_ekranu_2.jpg 07_Gibanje_Zalog.jpg 08_Nabavna_Po_Dobaviteljih.jpg 09_Prodaja_Po_Mescih.jpg 10_Potek_Dokumentov_Za_Vodenje_materialnega_skladisca.jpg 11_Potek_Dokumentov_pri_obdelavi_delovnega_naloga.jpg

Diagram poteka dokumentov pri materialnem skladišču:

10_Potek_Dokumentov_Za_Vodenje_materialnega_skladisca

Diagram poteka dokumentov pri obdelavi delovnega naloga:

11_Potek_Dokumentov_pri_obdelavi_delovnega_naloga

Iskalnik

Zadnje e-novice

Prodaja na daljavo - spremembe 1.7.2021

S 1. julijem 2021 se spreminja način izdaje računov za končne potrošnike v državah evropske unije. Če podjetje preseže letni prag 10.000 EUR t.im. prodaje na daljavo, je potrebno po novem registrirati za VEM-OSS sistem. DDV se potem obračunava po stopnjah veljavnih v posameznih državah članicah. DDV po posameznih državah se odda in plača po novih obrazcih VEM-OSS preko edavkov.

https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/e_trgovanje/

https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12047/Posebne_ureditve_VEM_OSS_-_neunijska_unijska_in_uvozna_ureditev

https://www.youtube.com/watch?v=Ud3om4iCLwo

 

Višje dnevnice za tujino

V Uradnem listu RS, št. 76/2019, z dne 13.12.2019, je bila objavljena nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Veljati bo pričela 1. januarja 2020.

Nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (v nadaljevanju: uredba) bo, tako kot sedaj veljavna Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12), urejala povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti.
Ker pa se na določbe te uredbe sklicujejo nekatere kolektivne pogodbe dejavnosti oziroma akti delodajalcev v zasebnem sektorju, morajo biti na spremembe pozorni tudi delodajalci v zasebnem sektorju.

Spremembe uredbe so naslednje:

 • zneski dnevnic, ki so določeni za posamezne države in nekatera mesta, se bodo postopno vrnili na raven pred uveljavitvijo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 51/12), s katero je Vlada Republike Slovenije z namenom zmanjšanja izdatkov proračunov znižala zneske dnevnic po posameznih državah in nekaterih mestih; pri tem bo dvig zneskov dnevnic na raven pred uveljavitvijo novele uredbe iz leta 2012 postopen:
  • od 1.1.2020 do 31.12.2020 bodo veljali zneski dnevnic iz 21. člena uredbe,
  • od 1. 1. 2021 dalje pa bodo veljali zneski iz Priloge k uredbi;
 • ponovno se določa dnevnica za službeno potovanje v tujino, če to traja nad 6 do 8 ur (v višini 25 %);
 • spreminjajo se določbe o povrnitvi stroškov za plačilo zdravstvenih storitev;
 • sprememba vsebuje tudi nekatere manjše spremembe oziroma popravke.

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12).

Napadi kriptovirusov

V zadnjem času so kar pogosti napadi s kriptovirusi. Te viruse verjetno sprožimo s klikom na okužene emaile. Problem teh virusov je, da so vedno bolj sposobni in zakriptirajo vaše podatke in dokumente tudi na varnostnih diskih, če imate te stalno povezane v mrežo in mapirane ( kot ostale diske z neko črko, npr E: ) na vašem računalniku. Edina rešitev je ta da imate vaše arhive nedostopne za virus v vašem operacijskem sistemu. Ena varianta je, da arhivske enote po kopiranju odklopite od računalnikov (npr. odstranite USB ključek ali odklopite zunanji disk). Druga rešitev je da podatke arhivirate v nekem varnem oblaku (Google drive, One drive, Dropbox,...). Tretja rešitev je sposoben antivirusni program (npr.Panda 360,...). 

Lyoness Cashback

Od 01.03.18 dalje lahko HiSoft blagajna pošilja podatke o nakupu direkt v Lyoness Cashback sistem.

Modul za vključevanje v Lyoness Cashback sistem je na voljo.